Irracja1

17 tekstów – auto­rem jest Ir­racja1.

By ko­bietę do "nieba podrzucić,
Trze­ba ja wpierw na "łoże rzucic".

AgaWa. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 21 października 2015, 09:16

O teściowej!

Ni­by nic nie piła, a piła.

AgaWa 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 10 października 2015, 08:34

Doświad­cze­nie góralki.

Boję się, gdy wszys­tko idzie "z górki". Tak łat­wo wte­dy pot­knąć się i upaść.

AgaWa 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 30 września 2015, 13:49

Ko­bieta jest zaw­sze go­towa, choć nie zaw­sze przygotowana.

AgaWa. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 28 września 2015, 08:44

... wszys­tko jest mo­je, i nic nie jest mo­je... bo wszys­tko jest nasze... ciebie to też do­tyczy, kocha­nie... tak właśnie działa zdro­wy i szczęśli­wy związek... 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 17 września 2015, 06:34

Praw­dzi­wemu chłopu szkodzi tyl­ko je­den smród. Smród "le­nis­twa życiowe­go" i bra­ku higieny.

AgaWa 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 30 sierpnia 2015, 08:51

... nim zaczniesz niena­widzić i mścić się... nim zaczniesz być złośli­wy, zas­tanów się... ko­mu na tym za­leży, Bo­gu czy Sza­tano­wi... czy twój ad­wersarz jest wart te­go, by podążać grzeszną drogą niena­wiści, mści­wości i złośliwości... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 13 lipca 2015, 16:46

gdy się pochy­lisz, by le­piej widzieć co leży pod no­gami, nie tyl­ko garb rośnie... zaczy­nasz również chodzić jak czap­la, wy­soko pod­nosząc no­gi... by cza­sem nie zdep­tać tych co upadli... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 12 lipca 2015, 13:14

... byłem dziś na bu­dowie... kierow­ni­cy nadzo­rują, maj­stro­wie doglądają... pra­cow­ni­cy się kręcą, maszy­ny war­czą, po­jaz­dy jeżdżą... wszędzie ruch, roz­gardiasz i pośpiech... tyl­ko ro­bota stoi, a plan leży... 

anegdota
zebrała 11 fiszek • 8 lipca 2015, 21:56

... i po co szu­kać diamentów, sko­ro łat­wiej uk­raść bry­lant... przy­naj­mniej szli­fować nie trzeba... 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 1 lipca 2015, 19:42
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

22 października 2015, 18:53dark smurf sko­men­to­wał tek­st By ko­bietę do nieba [...]

22 października 2015, 14:09PetroBlues sko­men­to­wał tek­st By ko­bietę do nieba [...]

22 października 2015, 06:00natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st By ko­bietę do nieba [...]

21 października 2015, 20:43Irracja sko­men­to­wał tek­st By ko­bietę do nieba [...]

21 października 2015, 15:57PetroBlues sko­men­to­wał tek­st By ko­bietę do nieba [...]

21 października 2015, 10:39natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st By ko­bietę do nieba [...]

21 października 2015, 10:22onejka sko­men­to­wał tek­st By ko­bietę do nieba [...]

21 października 2015, 09:16Irracja1 do­dał no­wy tek­st By ko­bietę do nieba [...]

21 października 2015, 09:14Irracja1 sko­men­to­wał tek­st O teściowej! Ni­by nic nie [...]

10 października 2015, 11:25fyrfle sko­men­to­wał tek­st O teściowej! Ni­by nic nie [...]